Ortaöğretim KPSS / Etimesgut, Eryaman, Bağlıca, Sincan

Ortaöğretim KPSS / Etimesgut, Eryaman, Bağlıca, Sincan

Etimesgut, Eryaman, Bağlıca ve Sincan’da uzman öğretim kadrosu ile hizmet veren Finalistler VIP KPSS Kurs Merkezi sizler için KPSS Lise Ortaöğretim 2023-2024 müfredat konularına açıklık getirdi. Finalistler VIP KPSS Dershanesi uzman kadrosu müfredat, soru ve konu analizleri yaparak öğrencilerinin KPSS sınavında yüksek puanlar almalarını hedeflemektedir.

 

KPSS Lise Ortaöğretim Türkçe Konuları 


KPSS Lise Ortaöğretim için Türkçe dersinden toplam 29 adet soru bulunmaktadır. Konu olarak dağılım şu şekildedir.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
 •  

KPSS Lise Ortaöğretim Matematik Konuları


KPSS Ortaöğretim Matematik konuları bölümünden toplam 27 adet soru bulunmaktadır. Konu olarak dağılım şu şekildedir.

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık
   

KPSS Lise Ortaöğretim Geometri Konuları


KPSS Geometri konuların toplamda 3 adet soru sorulmaktadır. Sorular genel olarak üçgen ve açılarla ilgilidir.

 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
   

KPSS Lise Ortaöğretim Tarih Konuları


Ortaöğretim KPSS Tarih konuları 37 adet sorudan oluşmaktadır. Konu olarak dağılım şu şekildedir.

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
 • Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • I. ve II. Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarih

KPSS Lise Ortaöğretim Coğrafya Konuları


KPSS Lise ortaöğretim Coğrafya konuları 18 adet sorudan oluşmaktadır. Konu olarak dağılım şu şekildedir.

 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

KPSS Lise Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları
KPSS Vatandaşlık konularından toplamda 9 adet soru sorulmaktadır. Konu olarak dağılım şu şekildedir.

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Genel Esaslar
 • Temel Haklar
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • Anayasal Gelişmeler
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Örgütler
 • Güncel Bilgiler