Önlisans KPSS / Etimesgut, Eryaman, Bağlıca, Sincan

Önlisans KPSS / Etimesgut, Eryaman, Bağlıca, Sincan

Etimesgut, Eryaman, Bağlıca ve Sincan’da uzman öğretim kadrosu ile hizmet veren Finalistler VIP KPSS Kurs Merkezi sizler için KPSS Lisans 2023-2024 müfredat konularına açıklık getirdi. Finalistler VIP KPSS Dershanesi uzman kadrosu ile müfredat, soru ve konu analizleri yaparak öğrencilerinin KPSS sınavında yüksek puanlar almalarını hedeflemektedir.


2023 KPSS Ön lisans Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık ve Akıl Yürütme


2023 KPSS Ön Lisans Matematik Konuları

Temel Kavramlar
Sayılar
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
EBOB-EKOK
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Eşitsizlik
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
İşlem ve Modüler Aritmetik
Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
Tablo ve Grafikler
2023 KPSS Ön lisans Tarih Konuları
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk-İslam Tarihi
İlk Müslüman Türk Devletleri
Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
I. ve II. Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Atatürk İlke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2023 KPSS Ön lisans Coğrafya Konuları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
KPSS Ön lisans Vatandaşlık Konuları
Hukukun Temel Kavramları
Genel Esaslar
Temel Haklar
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasal Gelişmeler
İdare Hukuku
Uluslararası Örgütler
Güncel Bilgiler